Označení:

ČSN IEC 870-1-1 (33 4600)

Datum vydání:

1.5.1995

Katalogové číslo:

17279

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 870-1-1:1988 a je doplněna národní přílohou NA informativní. Tato skupina norem popisuje uspořádání a funkce systémů dálkového ovládání a příslušná zařízení. Definuje funkční požadavky, logické charakteristiky a podmínky pro vzájemné propojení základních zařízení a pravidla, která musí tato zařízení dodržovat při vzájemné koexistenci s jinými zařízeními. Tento materiál obsahuje vysvětlení strukturálních prvků, uspořádání a základních funkcí systémů dálkového ovládání. Poskytuje celkový přehled funkčních prvků, které vytvářejí základní strukturu a umožňují volbu uspořádání systémů dálkového ovládání. Zabývá se funkcemi, které jsou typické pro monitorování a řízení každého procesu, avšak klade důraz na specifické problémy charakteristické pro geograficky rozlehlé procesy, jako je např. převládající vliv telekomunikačních vedení s omezenou šíří pásma a často nízký odstup signálu od šumu. Jsou normalizovány např.: Všeobecné zásady pro systémy dálkového ovládání (kap. 3), Struktury a uspořádání systémů dálkového ovládání (kap. 4), Funkce systému dálkového ovládání (kap. 5), Přenos dat pro dálkové ovládání (kap. 6). ČSN IEC 870-1-1 (33 4600) byla vydána v květnu 1995

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN IEC 870-1-1 (33 4600) 1.5.1995
Náhled normy: