Označení:

ČSN IEC 870-1-2 (33 4601)

Datum vydání:

1.5.1995

Katalogové číslo:

17280

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 870-1-2:1989. Tento oddíl představuje pouze vodítko, nikoliv normu pro zavedení specifikací systémů a zařízení dálkového ovládání. Vychází z dalších norem IEC pro systémy dálkového ovládání a jiných důležitých mezinárodních norem a doporučení, jako jsou doporučení CCITT. To se týká také srovnání vlastností zařízení různých výrobců. Navrhování systémů dálkového ovládání má být rozděleno do zřetelně definovaných kroků: První krok zahrnuje zvážení provozních požadavků systému dálkového ovládání (kap. 3 tohoto oddílu). V druhém kroku jsou zváženy podmínky omezení sítě přenosu dat a určeno nejúčelnější využití (kap. 4 tohoto oddílu). Za třetí, je určeno požadované vybavení pro zařízení dálkového ovládání a ostatní zařízení tohoto systému. Je nutné zvážit, zda je výhodné začlenit stávající zařízení pro místní ovládání (kap. 5 tohoto oddílu). Ustanovení popsaná v tomto oddílu mohou být aplikována též, jedná-li se pouze o části systému dálkového ovládání. V tomto případě se berou v úvahu pouze důležité kapitoly. ČSN IEC 870-1-2 (33 4601) byla vydána v květnu 1995

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN IEC 870-1-2 (33 4601) 1.5.1995
Náhled normy: