Označení:

ČSN IEC 870-1-4 (33 4610)

Datum vydání:

1.12.1997

Katalogové číslo:

22513

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s IEC 870-1-4:1994. Tato technická zpráva je určena pro systémy a zařízení dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Záměrem normy je stručná instruktáž o přenosových technikách, zařízeních a protokolech z pohledu jejich užití v systémech dálkového ovládání. Je tedy určena jako pomůcka k orientaci uživatelů používajících normy definované v IEC 870-5 a IEC 870-6. (Do 1. srpna 1998 v ČR nezavedeny.) Mnohem přesněji uvádí celkový přehled hodnocení výsledků, stejně jako definování a popis klíčových technických výrazů. Jsou normalizovány např.: Definice technických výrazů (kapitola 3), Základní komunikační struktury a modely protokolů (kapitola 4) a Zásady datové komunikace (kapitola 5). ČSN IEC 870-1-4 (33 4610) byla vydána v prosinci 1997

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN IEC 870-1-4 (33 4610) 1.12.1997
Náhled normy: