Označení:

ČSN IEC/TS 61850-2 (33 4850)

Datum vydání:

1.5.2007

Katalogové číslo:

78071

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad IEC TS 61850-2:2003. Platí pro automatizované systémy stanice (rozvodny). Definuje komunikaci mezi inteligentními elektronickými zařízeními (IED) ve stanici a tomu příslušející systémové požadavky. Norma obsahuje výklad zvláštních výrazů se specifickou terminologií a definicemi použitými z hlediska automatizovaných systémů stanice (rozvodny) v dalších částech souboru IEC 61850. Je tudíž nezbytná pro všechny tyto ostatní části souboru.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN IEC/TS 61850-2 (33 4850) 1.5.2007
Náhled normy: