Označení:

ČSN ISO 3689 (50 0346)

Datum vydání:

1.8.1994

Katalogové číslo:

16541

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí metodu stanovení pevnosti papíru a lepenky v průtlaku za mokra měřením pevnosti v průtlaku po namočení do vody na stanovenou dobu. V zásadě je metoda použitelná pro většinu papírů a lepenek za předpokladu, že příslušná doba namočení se dohodne mezi zainteresovanými stranami. Pokud se vzorek zkouší znovu po uplynutí nějaké doby, mohou se výsledky lišit

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN ISO 3689 (50 0346) 1.8.1994
Náhled normy: