Označení:

ČSN ISO 5629 (50 0432)

Datum vydání:

1.8.1994

Katalogové číslo:

16481

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Táto norma špecifikuje metódu na určenie mernej tuhosti v ohybe rezonančnou metódou. Táto metóda dáva len jednoduchý výsledok pre každú skúšanú skúšobnú vzorku, hoci vo všeobecnosti hodnoty mernej tuhosti v ohybe môžu závisieť na tom, ktorý povrch materiálu tvorí vnútorný povrch oblúka vzniknutého z ohybovej sily. Použitím tejto metódy možno merať mernú tuhosť v ohybe u veľmi širokého rozsahu papierov a lepeniek. Avšak u niektorých materiálov ako sú uvedené nižšie, namerané číselné hodnoty nemusia byť striktne identické s mernou tuhosťou v ohybe, ako je definované v kapitoloe 3. a) viacvrstvové papiere a lepenky u ktorých sa vrstvy zložiek môžu počas skúšky zvlášť pohybovať, b) papiere a lepenky značne skrútené ,zvlášť keď je os skrútenia v smere dlhého rozmeru skúšobnej vzorky c) niektoré mäkké papiere s plošnou hmotnosťou približne pod 40 g/m2. Táto metóda nie je vhodná pre vlnité lepenk

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN ISO 5629 (50 0432) 1.8.1994