Označení:

ČSN ISO 801-2 (50 0209)

Datum vydání:

1.6.1997

Katalogové číslo:

21603

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část normy uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky vlákniny balené v tabulích a výpočet obchodní hmotnosti. Tato metoda se používá pro většinu druhů vláknin, v balících po přibližně 200 kg, složených ze 4 až 6 desek nebo plátů, které jsou stejnoměrné a mají podobnou tloušťku. Metoda se může také používat pro balíky, které nejsou složeny z jednotlivých vrstev, ale které jsou přirozeně rozvrstvitelné. Nepoužívá se pro buničinu balenou v arších nebo pro buničinu v unifikovaných balících. Metoda není použitelná, pokud se vrtací zařízení příliš zahřívá působením třecího tepla při vrtání; to se může stát u některých pevných buničin nebo polobuničin. Příklad úplného osvědčení analýzy a příslušných výpočtů je uveden v příloze A

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN ISO 801-2 (50 0209) 1.6.1997