Označení:

ČSN ISO 8528-1 (33 3140)

Datum vydání:

1.9.2011

Katalogové číslo:

88855

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 8528 stanovuje jednotlivá třídění z hlediska použití, jmenovitých údajů a provedení zdrojových soustrojí sestávajících z pístového spalovacího motoru (RIC), generátoru střídavého proudu a připojených řídicích přístrojů, spínacích přístrojů a pomocných zařízení. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná motory RIC používaná pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN ISO 8528-1 (33 3140) 1.9.2011
Náhled normy: