Označení:

ČSN ISO 8528-6 (33 3140)

Datum vydání:

1.9.2011

Katalogové číslo:

88850

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 8528 stanovuje metody zkoušení používané pro charakterizování celého zdrojového soustrojí. Norma platí pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory (RIC) pro pozemní a námořní účely, s výjimkou zdrojových soustrojí používaných na palubě letadel nebo pro pohon silničních vozidel a Iokomotiv. Pro některé zvláštní aplikace (např. nutné napájení nemocnic, výškových budov) mohou být zapotřebí doplňující požadavky. Pro zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná jinými hnacími motory s vratným pohybem (např. parními motory) se má tato část ISO 8528 použít jako základ pro stanovení zmíněných požadavků

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN ISO 8528-6 (33 3140) 1.9.2011
Náhled normy: