Označení:

ČSN ISO 8528-7 (33 3140)

Datum vydání:

1.6.1997

Katalogové číslo:

22077

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma je identická s ISO 8528-7:1994. ISO 8528 sestává z následujících částí se společným názvem Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti; Část 2: Motory; Část 3: Střídavé generátory; Část 4: Řídicí a spínací přístroje; Část 5: Zdrojová soustrojí; Část 6: Metody zkoušení; Část 7: Technické zaručené hodnoty udávané ve specifikaci a v návrhu; Část 8: Zdrojová soustrojí malých výkonů pro všeobecné použití; Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací; Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch; Část 11: Dynamické nepřerušitelné systémy napájení. Tato sedmá část ISO 8528 stanovuje podmínky a parametry pro provedení a konstrukci zdrojových soustrojí s pístovými spalovacími motory s odkazem na ustanovení uvedená v ISO 8528-1 až ISO 8528-6. Platí pro střídavá zdrojová soustrojí poháněná spalovacími motory pro zemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí pro letectví nebo pro pohony pozemních vozidel a lokomotiv. Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov, atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 mají být považována za základní. Ustanovení této normy mají být použita jako základní i pro ostatní typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory). Norma obsahuje následující kapitoly: 3 - Jiná pravidla a doplňující požadavky, 4 - Technická ustanovení (tabulka). Přílohy A, B a C obsahují tabelárně zpracované dotazníky a údaje o zdrojovém soustrojí. ČSN ISO 8528-7 (33 3140) byla vydána v červnu 1997

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN ISO 8528-7 (33 3140) 1.6.1997
Náhled normy: