Označení:

ČSN ISO 8791-2 (50 0419)

Datum vydání:

1.6.1994

Katalogové číslo:

16297

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

uvádí metodu stanovení drsnosti papíru a lepenky za použití přístroje podle Bendtsena. Je nutno ji používat spolu s ISO 8791-1. Metoda je použitelná pro papíry a lepenky, které mají hodnoty drsnosti podle Bendtsena asi od 50 ml/min do 1200 ml/min. Není vhodná pro měkké papíry, u nichž se plocha prstence měřicí hlavy obtiskne do povrchu, nebo pro velmi propustné papíry, u nichž dochází ke značnému průniku vzduchu archem, nebo pro papíry, které nebudou ležet rovně pod pomocným kovovým závažím

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN ISO 8791-2 (50 0419) 1.6.1994