Označení:

ČSN ISO 9090 (05 2005)

Datum vydání:

1.10.1993

Katalogové číslo:

28806

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje ISO 9090-1989. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, IBP, MV ČR a MV SR, na základě jejich požadavku, a to články 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 a 7.6. Norma stanoví maximální únik plynu, který je přípustný pro zařízení používaná na sváření plamenem, řezání a příbuzné procesy. Vztahuje se na jednotlivé části, které se používají na přívod plynu do hořáku z místa připojení hadice (výstup z lahvového ventilu nebo místa připojení na zařízení přivádějící plyn). Nevztahuje se na zařízení na přívod plynu. Zezávazněné články se vztahují na únik plynů z redukčních ventilů, bezpečnostních zařízení, rychlospojek, zařízení s kombinovanými funkcemi a na jiná zařízení. Ve všech těchto případech norma přesně stanovuje celkový maximální únik plynu (většinou hodnotami 8 cm3.h-1). ČSN ISO 9090 (05 2005) byla vydána v září 1993

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN ISO 9090 (05 2005) 1.10.1993
Náhled normy: